SÁCH TRẮNG - Chưa được công khai

RUBI-TEAM Trân trọng gửi lời chào đến các Rubier!
Như các bạn đã biết! với chính sách chia sẻ 100% tài nguyên khai thác từ nền tảng cho người dùng, Theo nghĩa này các bạn mới chính là những người chủ thực sự của dự án này! Cảm ơn các bạn đã đến đây, cùng khai thác tài nguyên TƯƠNG TÁC của chính bạn, cảm ơn các bạn đã tin yêu dự án này!

Hôm nay Andy Nguyễn ở đây để trả lời về một câu hỏi quan trọng!

"Sách trắng đâu rồi?"
Như đã công bố từ thời điểm bắt đầu dự án, "Sách trắng - Bản tuyên ngôn của dự án" theo lịch trình thì cần được công bố ngay thời điểm đầu của dự án. Tuy nhiên đã trải qua 3 tháng kể từ khi phát hành ứng dụng, bản "tuyên ngôn" ấy chưa được nhóm công bố là vì sao? 

Nội dung trên là câu hỏi mà RUBI Team nhận được khá nhiều trong thời gian qua! Nay xin được bộc bạch như sau!

Ý kiến của nhóm cố vấn dự án:
Nhóm cố vấn dự án cho rằng, nhóm phát triển nên thận trọng với những tuyên bố trong "sách trắng", trong bối cảnh hành lang và điều luật tại Việt Nam còn chưa cụ thể, cũng chưa có những định hướng ủng hộ tài sản số và blockchain một cách chính thức. Bất cứ tuyên bố nào trên "sách trắng" nếu không được kiện toàn cũng có thể là nguyên nhân khiến dự án chậm phát triển hoặc bị buộc dừng.

Vì vậy nhóm cố vấn đề nghị giãn lại thời điểm công bố sách trắng nhằm chờ thêm các chính sách mới hoặc chờ một số điều kiện đủ để xem là vững chắc.

Việc hoãn công bố sách trắng:
Rubi là một dự án chân chính, chúng tôi xây dựng lý thuyết blockchain riêng và đặt "Người Dùng" và "Tương Tác" là trung tâm của dự án. Đây lại là một dự án theo đuổi những lý thuyết mới mẻ lý thuyết nói về "TÀI SẢN TƯƠNG TÁC". Do các đối tượng được nhắc đến trong lý thuyết này có diễn giải mới mẻ và còn chưa có những quy chế và điều luật phù hợp để đáp ứng. Vậy nên việc "hoãn công bố sách trắng" để chờ các điều kiện phù hợp là một quyết định đã được nhóm phát triển thống nhất đưa ra.

Thời điểm công bố sách trắng:
Nhóm cố vấn RUBI cho rằng thời điểm công bổ sách trắng nên đạt 2 điều kiện sau, hoặc nếu chính sách và môi trường thuận lợi thì đạt 1 trong 2 điều kiện cũng có thể công bố sách trắng. 2 điều kiện cụ thể như sau.
• Điều kiện kỹ thuật: Dự án được xem là vững chắc Khi RUBI hoàn tất xây dựng và thử nghiệm chuỗi (chain) thứ nhất.
• Điều kiện người dùng: Dự án được xem là cộng đồng chấp nhận khi có ít nhất 250.000 người dùng thường xuyên.

Founder nói gì?
Xin chào! đây là Andy Nguyễn! Andy là người khởi xướng dự án này! Sách trắng là một tài liệu quan trọng, giống như một tuyên bố cứng của dự án, tôi rất tiếc vì tại thời điểm này chúng tôi còn chưa công bố tài liệu chủ chốt như vậy! Như trên đã nói việc công bố một tài liệu quan trọng đến thế thì lại càng không thể hấp tấp. Thay vì công bố một tài liệu học thuật phức tạp tôi nghĩ chúng ta nên nói về sự miễn phí và lợi ích ở việc ứng dụng Rubi Platfform để chuyển đổi thời gian trực tuyến của bạn thành tài sản thực tiễn cho chính bạn, có lẽ thông tin như vậy mới quan trọng với đa số người dùng.

Cảm ơn bạn! hãy cùng trải nghiệm lý thuyết Tài sản TƯƠNG TÁC trong thế giới số cùng nền tàng RUBI Socialchain!

Thân ái!

ANDY NGUYỄN