Khi không đăng nhập được bạn thử các cách sau sau!

Kiểm tra lại kết nối
• Thử thay đổi lại liên kết mạng (đổi 4G hoặc Wifi)
• Sau khi kiểm tra kết nối bạn tắt app và đăng nhập lại

Sử dụng chức năng Recover password
Với những tài khoản đã xác thực với một địa chỉ email đáng tin, bạn luôn có thể sử dụng địa chỉ email đó để lấy lại mật khẩu. Hãy sử dụng chức năng quên pass, Rubi sẽ gửi một mã xác minh duy nhất trong vòng 15 phút tới địa chỉ email của bạn (Lưu ý: Nếu kiểm tra không thấy hãy dùng chức năng tìm kiếm trong email của bạn gõ "Rubi" để tìm email-OTP nhanh nhất)

Báo cáo tài khoản bị xâm phạm
Rubi sẽ hỗ trợ bạn xử lý các tình huống tài khoản bị xâm phạm như là bị kẻ xấu chiếm đoạt và thày đổi mật khẩu. Bạn cần liên hệ với các kênh hỗ trợ hoặc gửi email yêu cầu support đến địa chỉ: support@rubi.click. Lưu ý rằng những người dùng đã vượt qua EKYC sẽ được team hỗ trợ ở mức cao hơn so với người dùng chưa KYC.

Kết nối với các kênh hỗ trợ cộng đồng để được hỗ trợ nhanh nhất.
Bạn luôn tìm thấy sự hỗ trợ trực tiếp nhất cho tất cả các vấn đề bạn gặp phải tại cộng đồng những người thợ mỏ RUBI mà chúng tôi gọi nhau thân mật là Rubimily tại đây.
• Zalo:
Nhóm chính thức 1: https://zalo.me/g/bzvwlg341
Nhóm chính thức 2: https://zalo.me/g/pdypuc468
Nhóm chính thức 3: https://zalo.me/g/zvlcid476
Nhóm chính thức 4: https://zalo.me/g/maiwtf280
Nhóm chính thức 5: https://zalo.me/g/vwewxk338
• Telegram: 
Nhóm chính thức: https://t.me/rubi_official