Chính Sách Cộng Đồng và Chống Gian Lận của Rubi Network

Chính Sách Cộng Đồng và Chống Gian Lận của Rubi Network

1. Giới Thiệu:
   Rubi Network cam kết tạo ra một môi trường mạng lưới bình đẳng, minh bạch và an toàn cho tất cả các thành viên. Chính sách cộng đồng và chống gian lận được thiết lập để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cộng đồng, đồng thời đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trong các hoạt động trên nền tảng Rubi.

2. Hành Vi Mua Bán Tài Khoản:
   Việc mua bán tài khoản trước và sau khi hoàn thành xác minh KYC (Know Your Customer) là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách của Rubi Network. Mọi hành động này sẽ bị xem xét nghiêm ngặt và có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa vĩnh viễn hoặc các biện pháp pháp lý khác.

3. Hành Vi Gian Lận và Rủi Ro:
   Rubi Network không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận nào, bao gồm sử dụng bot và nhiều tài khoản ảo để khai thác Rubi. Những hành vi này không chỉ làm mất công bằng và tính minh bạch của hệ thống, mà còn tạo ra rủi ro về an ninh và bảo mật cho toàn bộ mạng lưới. Các tài khoản tham gia vào các hoạt động gian lận sẽ bị xử lý một cách nghiêm ngặt, bao gồm khóa tài khoản và hình phạt pháp lý.

4. Chống Rửa Tiền (AML)
   Rubi Network cam kết tuân thủ các quy định và biện pháp chống rửa tiền theo quy định của pháp luật. Mọi giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ hoặc liên quan đến hoạt động rửa tiền sẽ được điều tra và báo cáo cho các cơ quan chức năng. Rubi Network sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan này để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

5. Biện Pháp Hành Chính và Phản Hồi:
   Rubi Network sẽ thực hiện các biện pháp hành chính nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Các biện pháp này có thể bao gồm việc khóa tài khoản, hạn chế quyền truy cập, và việc áp dụng các biện pháp pháp lý theo quy định của pháp luật. Rubi Network khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào mà họ phát hiện. Các báo cáo sẽ được xem xét một cách cẩn thận và các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ tính toàn vẹn của mạng lưới.

6. Cập Nhật và Đào Tạo:
   Rubi Network cam kết cung cấp thông tin và đào tạo định kỳ về chính sách cộng đồng và chống gian lận cho tất cả các thành viên. Điều này giúp tăng cường nhận thức và hiểu biết về các quy định và biện pháp phòng ngừa gian lận. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới Rubi một cách minh bạch và công bằng.

RUBI NETWORK