Thông Báo Quan Trọng: Reset Hệ Thống Máy Chủ

Thông Báo Quan Trọng: Reset Hệ Thống Máy Chủ
Thời gian khởi chạy lại máy chủ: Ngày 15 tháng 9

" Kính gửi Quý đối tác Thợ mỏ thân mến!
Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ tiến hành sự kiện reset hệ thống máy chủ vào cuối ngày 15 tháng 9 (tức thứ 6), để nâng cấp và cài đặt hạ tầng hệ thống. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến session đăng nhập (trạng thái đăng nhập) hiện tại của bạn và có thể dẫn đến sự gián đoạn trong hoạt động khai thác trong thời gian này."

Chú ý: Để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập lại tài khoản của mình một cách dễ dàng ngay sau khi reset, chúng tôi xin nhắc bạn lưu ý để ghi nhớ các thông tin quan trọng sau đây của tài khoản của bạn:

1. Tên Đăng Nhập (Username): Đây là tên đăng nhập mà bạn sử dụng để truy cập vào tài khoản của mình. Xin hãy đảm bảo bạn đã ghi nhớ nó.

2. Địa Chỉ Email Đăng Ký Tài Khoản: Đây là địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản của mình. Điều này có thể được sử dụng để liên hệ và khôi phục tài khoản của bạn.

3. Mật Khẩu Truy Cập Tài Khoản Hiện Tại: Xin hãy đảm bảo bạn biết và ghi nhớ mật khẩu truy cập tài khoản hiện tại của mình. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục tài khoản một cách dễ dàng sau khi reset.

Việc Reset hệ thống này sẽ giúp chúng thiết lập một số cài đặt cập nhật nền tảng quan trọng trong việc vận hành hệ thống trong các giai đoạn sắp tới. Ngoài ra cũng cải thiện hệ thống giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và đảm bảo tính ổn định của mạng lưới khai thác.

Xin yên lòng: Mọi tài sản trong ví cũng như kết quả khai thác hiện có của bạn được bảo toàn trong sự kiện này.

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện có thể xảy ra trong quá trình này và xin cảm ơn sự thông cảm của Quý Thợ mỏ.

Xin nhắc lại: Chúng tôi sẽ thực hiện Reset cụm máy chủ chính vào khoảng cuối ngày 15 tháng 9 (thứ 6) tuần này! Vui lòng lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn để tiện đăng nhập lại ngay sau đó.

Trân trọng,
RUBI Team

Bình luận (16)

vano1984

I have passed the verification and to which wallet can I withdraw?

1 Trả lời 18:50 13/10/2023

harinarayanprajapati

Rubi cone information????

0 Trả lời 13:07 02/10/2023

rajacoin

Ok thanks you Rubi KYc sukses done

0 Trả lời 18:07 17/09/2023

RUBICOIN

Informed ????

0 Trả lời 12:35 13/09/2023

ibraransari

Information complete oftion pealis

0 Trả lời 11:49 13/09/2023