Sự kiện HALVING lần 3

HALVING LẦN THỨ 3
Sự kiện giảm một nửa của mạng khai thác Rubi đã xảy ra lúc 17:36 - March - 03 (UTC-Time)
Sự kiện này diễn ra bời thợ mỏ thứ 100.000 đăng ký thành công lúc 17:36.

( biểu đồ quy tắc HALV )

Theo đó, sự kiện số lượng thợ mỏ tăng đến ngưỡng quy định, số đông thợ mỏ khai thác tài nguyên dẫn đến sự cạnh tranh và độ khó khai thác đã tăng lên. Hiệu suất khai thác cơ bản của mạng lưới đã giảm một nửa từ mức 2.5 xuống còn 1.25 Rubi.

RUBI Team Thông báo
March - 03

Bình luận (199)

OFFICIALIBN1

How can someone withdraw ?

-1 Trả lời 02:26 21/04/2023

OFFICIALIBN1

Am chatting from Ghana

0 Trả lời 02:25 21/04/2023

OFFICIALIBN1

Greetings sir

0 Trả lời 02:25 21/04/2023