RUBIMYLY - Wellcome Rubier 50.000th

30/12/2022 - Thành viên thứ 50.000 đã đến với gia đình thợ mỏ RUBI.

Một ngày cuối năm tuyệt vời - ngày mà gia đình thợ mỏ cần mẫn khai thác những viên Pha lê RUBI đã được chào mừng thành viên thứ 50.000

Chúng tôi là một cộng đồng khai thác tài nguyên số vui vẻ - đoàn kết và đang tiếp cận với sự nhận thức mới về xu hướng giá trị tuyệt diệu - với giá trị nội hàm trong chính hành vi của của bạn trên không gian số. 

Chúng tôi miễn phí và đầy ắp giá trị bạn đang tìm kiếm - bạn sẽ muốn ở đây cùng chúng tôi khai thác Pha Lê RUBI!

Sự MIỄN PHÍ - CÔNG BẰNG - TỰ DO QUYỀN là điều chúng tôi mang đến trong thế hệ tài sản số này!

Sự phi tập trung hoàn toàn về vai trò kiểm soát - nên RUBI là nơi bạn có thể tham gia cung cấp ảnh hưởng của bạn một cách có giá trị vào việc định hướng mọi tiêu chí của nền tảng.

Hoan nghênh bạn và những người bạn mơi gia nhập cộng đồng vui vẻ - đoàn kết - công bằng RUBIMILY.

Cảm ơn và biết ơn bạn vì đã ở đây! 
Ngày hôm nay GENESIS sẽ mở lại - chúng tôi sẽ sớm công bố điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi GENESIS Full. 
Hãy nhớ rằng câu chuyện tiếp theo có thể sẽ được quyết định bằng biểu quyết của cộng đồng, trong đó có bạn!

ANDY!

Bình luận (131)

pepple

I need to know about Rubi please

0 Trả lời 02:15 30/08/2023

pepple

When will Rubi is going to pay

1 Trả lời 02:14 30/08/2023

zaheerali

Hi what is Rubi

0 Trả lời 12:09 23/08/2023