Nghỉ hưu vẫn đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 2 lần tiền lương?
ộ LĐT&XH đề xuất, người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì mỗi năm đóng được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương.

Điều 58, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5% tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nghỉ hưu vẫn đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 2 lần tiền lương?

Bộ LĐTB&XH đề xuất, người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mỗi năm đóng được tính bằng 2 lần tiền lương.

Từ thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (giai đoạn 2016 – 2021), Bộ LĐTB&XH cho rằng, mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Điều 58) cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội (sau số năm mà người lao động được tính hưởng theo tỷ lệ 75%) là 0,5 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là chưa phù hợp, không mang tính chất khuyến khích người lao động đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian dài, đặc biệt là người tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.

Vì thế, khi xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ LĐTB&XH đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động đóng BHXH sau khi nghỉ hưu, theo hướng đưa ra hai phương án:

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Phương án 1: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

 

 

Phương án 2: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Trần Oanh (Kinh Tế & Đô Thị)

Bình luận (1)

Rubi

hi - beta news.

1 Trả lời 10:27 04/12/2023