IMPORTANT NOTIFICATION!

Chào bạn! Đây là Thông Báo Quan Trọng: Cập Nhật Hạ Tầng và Khởi Động Lại Hệ Thống

Xin Chào toàn bộ cộng đồng thợ mỏ đang tích cực khai thác Rubi, Chúng tôi muốn thông báo về hoạt động cập nhật hạ tầng và khởi động lại hệ thống của chúng tôi. Dưới đây là những chi tiết quan trọng bạn cần biết:

Nội Dung Cập Nhật: Cập Nhật Cơ Sở Hạ Tầng - Khởi Động Lại Hệ Thống

Thời Gian Dự Kiến

• Bắt đầu: 09-Nov 14:00 UTC
• Dự kiến kéo dài: Từ 30 đến 60 phút

Những Sự Bất Tiện Trong Thời Gian Khởi Động Lại

• Gián đoạn truy cập hệ thống.
• Không thể hoặc có sự gián đoạn khi thực hiện các giao dịch.

Sự toàn vẹn dữ liệu trong thời gian cập nhật diễn ra

• Các phiên khai thác trước thời điểm cập nhật sẽ không bị ảnh hưởng.
• Các số liệu quan trọng đã được kiểm soát và sao lưu dự phòng, vì vậy không có sự thay đổi về dữ liệu của bạn.

Sau Khi Cập Nhật Hoàn Tất, Bạn Cần thực hiện:

• Đăng nhập lại vào tài khoản khai thác để tiếp tục khai thác
• Truy cập lại ví của bạn bằng khoá cá nhân.

Lưu Ý: Các Thợ Mỏ cần chủ động trước Khi Sự Kiện Khởi Động Lại Diễn Ra:

Để đảm bảo thuận lợi cho việc đăng nhập lại, hãy kiểm tra và ghi nhớ thông tin sau:

- Tên đăng nhập.
- Số điện thoại.
- Địa chỉ email.
- Mật khẩu. (và 2FA nếu có)

Để thuận lợi cho việc truy cập và đồng bộ ví của bạn, hãy ghi nhớ thông tin sau:

- Khoá cá nhân (Seedphrase, Hashkey, QR-key).
- Mã PIN 4 số. (nếu bạn chưa cài đặt mã PIN vui lòng bỏ qua)

Sự Hỗ Trợ:

- Trước hết, bạn hãy tuân thủ các lời nhắc trên. Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản, hãy sử dụng tính năng tìm lại mật khẩu.
- Lưu ý, chúng tôi không thể giúp bạn khôi phục khoá bí mật truy cập ví và mã PIN.

Chúng tôi hiểu rằng quá trình cập nhật có thể gây ra sự bất tiện nhất định, và chúng tôi xin lỗi về điều này. Chúng tôi cam kết hoàn thành cập nhật một cách nhanh chóng để bạn có thể trải nghiệm lại dịch vụ một cách bình thường trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã hiểu và đồng hành cùng chúng tôi.

Trân trọng ANDY

Bình luận (145)

kindosouleymane

Besoin d aide j'ai oublier le mot de passe de mon portefeuille

0 Trả lời 19:45 01/12/2023

misbah777

এই টাকা টা কি বাবা উটাবে

0 Trả lời 01:22 22/11/2023

BELKAAB

What's the deal with the wallet? Uxyx This is the application

0 Trả lời 11:37 21/11/2023