Giới thiệu cộng đồng Telegram Rubi tiếng Anh

Giới thiệu nhóm Telegram Rubi dành cho cộng đồng Anh ngữ

Chào mừng cộng đồng những người thợ mỏ Rubi sử dụng Anh ngữ. Chúng tôi rất hào hứng để giới thiệu đến các bạn nhóm Telegram Rubi, một nơi để kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng những thợ mỏ đoàn kết.

Nhóm Telegram Rubi sẽ là nơi tập trung và trao đổi các thông tin mới nhất cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng là nơi để các bạn tham gia đặt những câu hỏi xung quanh dự án.

Hãy truy cập nhóm Telegram Rubi để kết nối với cộng đồng và trở thành một phần của cộng đồng Anh ngữ đang phát triển. Chúng tôi rất mong được gặp bạn trong nhóm!

Group Englishhttps://t.me/RubiSocial
Group Vietnamhttps://t.me/rubi_official

Nhóm Rubi Global cũng đang tìm kiếm những cộng sự giúp quản trị nhóm. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của những thợ mỏ tiên phong, tình nguyện. Xin hãy truy cập nhóm và tự đề cử với Admin

Rubi tìm kiếm những tình nguyện viên từ Indonesia, Bangladesh, India, Nigeria, Pakistan và các quốc gia khác!

Trân trọng!

RUBI Team!

Bình luận (262)