GIẢM MỘT NỬA HIỆU SUẤT KHAI THÁC

THÔNG BÁO!
Hiệu suất khai thác giảm một nửa lần thứ 2!
Thời gian áp dụng từ 00h 01/09/2022

Theo quy tắc giảm đã công bố, cứ mỗi lần số lượng người dùng tăng trưởng 10 lần thì hiệu suất khai thác giảm một nửa, đây được gọi là "Quy tắc HALVE".

Quy tắc giảm này nhằm mục đích giới hạn nguồn cung tài sản được tạo bởi dự án, từ đó kiểm soát chỉ số lạm phát nguồn cung khiến tài sản đảm bảo mức cân bằng giá trị. Ngoài ra quy tắc này cũng phù hợp với sự tưởng thưởng xứng đáng cho nhóm người khai thác tới trước, khi hoạt động khai thác tại các mỏ ít cạnh tranh người tới trước khai thác được nhiều hơn.

Hiệu suất hiện tại còn 2.5 Rb đây đã là lần giảm thứ 2! Tuy nhiên đây vẫn còn là một hiệu suất cho thu nhập tốt hàng ngày!

Hãy đến sớm, đây là lời khuyên cho bạn!
" Đằng nào cũng phải kiếm tiền, chi bằng kiếm sớm hơn một chút."

RUBI TEAM

Bình luận (1)

Thachsockhum1985

Cac anh chị em ơi dự án này rất tiềm năng ạ

0 Trả lời 19:40 18/09/2022