DỪNG TIẾP NHẬN KYC

EKYC (Season 1) End! 

Xin chào các thở mỏ RUBI ! Hoạt động KYC đợt 1 trong khuôn khổ phiên bản giải pháp Rubi EKYC (1.0) kết thúc lúc 24:00 ngày 30/09/2022. Tất cả các đơn yêu cầu xác minh EKYC được gửi lên trước 24h cùng ngày sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện xác minh.

Những tài khoản đã vượt qua KYC sẽ có đầy đủ các quyền tham gia các chương trình thử nghiệm tính năng mạng lưới sẽ phát hành trong các giai đoạn kế tiếp.

Đợt KYC tiếp theo sẽ được thông báo khi giải pháp KYC (2.0) với các bổ sung về phương thức KYC cho người chưa có CCCD và giải pháp KYC với người sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh. Rubi team sẽ thông báo cụ thể khi hoạt động KYC sẵn sàng trở lại.

CHÚ Ý: Với những tài khoản có kết quả KYC Thất Bại, các bạn vui lòng sửa lại những thông tin được đánh dấu đỏ, Validator team thực hiện KYC lại ngay trong đợt 1. Hoạt động xác minh lại với những tài khoản đã thất bại sẽ sẽ kết thúc vào ngày 7/10/2022

Đợt KYC lần thứ nhất đã diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ với hàng nghìn lượt KYC được thực hiện tốt. RUBI Team xin được gưi lời cảm ơn toàn bộ những người dùng đã tin tưởng Dự án, đồng ý gửi những thông tin cá nhân trong hoạt dộng KYC. 

XIN CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG ĐỢT KYC TIẾP THEO
Rubi Network Project - Validator Team.

Bình luận (83)

thanhchikimcuong

Cho hỏi khi nào KYC đợt 2. Và chưa đủ 18 tuổi có KYC được không.Nếu KYC xong thì đồng RuBi sẽ về đâu,giá trị ra sao và giao dịch như thế nào???

0 Trả lời 06:20 15/11/2022

thanhchikimcuong

Cho hỏi khi nào KYC đợt 2. Và chưa đủ 18 tuổi có KYC được không.Nếu KYC xong thì đồng RuBi sẽ về đâu,giá trị ra sao và giao dịch như thế nào???

0 Trả lời 06:20 15/11/2022

Quachbinhan

Cho e hỏi khi nào kyc đợt 2 ạ

0 Trả lời 10:55 14/11/2022

Quachbinhan

Cho e hỏi khi nào kyc đợt 2 ạ

0 Trả lời 10:55 14/11/2022

Quachbinhan

Cho e hỏi khi nào kyc đợt 2 ạ

0 Trả lời 10:55 14/11/2022