CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Tài liệu công bố CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ!
Phiên bản tài liệu 1.0 - áp dụng từ ngày 30/04/2022
Mã kiểm tra phiên bản: 
3799b069bb97ec57ee109dd05cc2e39ed08892cea048b7999b52eda3400d32df
Tài liệu này được lưu trữ vào: 11:00 26/04/2022
Link tải tài liệu gốc: Rubi Privacy Policy (VN) 26.04.22
Nội dung dưới đây chuyển thể nguyên mẫu từ tài liệu gốc.


CHÍNH SÁCH – TÀI LIỆU NGƯỜI DÙNG.

(Bản thảo 1.0 - Áp dụng từ 30/04/2022)

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU.

Chính sách Bảo mật này được viết để giải thích rõ hơn cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đồng thời sẽ cố gắng tuân thủ luật pháp, quy định của các quốc gia khác nhau và các quy định chung có thể liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này là một hợp đồng ràng buộc và bạn phải đồng ý với nó ở mức độ tương tự như Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chú ý: Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian vì vậy hãy kiểm tra lại thường xuyên. Các phiên bản luôn được đánh số thứ tự tăng dần và được đánh dấu những vị trí chỉnh sửa hoặc cập nhật mới bằng “nội dung gạch chân”

MỤC LỤC

1: Mục đích của tài liệu chính sách bảo mật này

2: Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

3: Địa chỉ IP và thông tin thiết bị.

4: Công bố thông tin người dùng

5: Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân

6: GDPR – (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên Minh Châu Âu)

7: Bảo vệ thông tin cá nhân

8: Quy tắc lưu và cung cấp thông tin cho bên thứ ba

9: Thông tin liên kết nền tảng

10: Quy tắc về thay đổi và lưu trữ tài liệu này

11: Liên hệ và đặt câu hỏi


1: Mục đích chính của tài liệu chính sách bảo mật này.

Tài liệu chính sách bảo mật này (Tiếng Anh “Privacy Policy Document”) mô tả các loại thông tin mà nền tảng Rubi Social (sau đây được gọi là “Rubi” hoặc “chúng tôi” hoặc “tôi” ) thu thập thông tin thông qua các trang web và ứng dụng của thuộc phạm vi nền tảng chung của chúng tôi gồm: Trang web: Rubi.network, Rubi.Social, Rubi.click và các ứng dụng hoặc công cụ mở rộng của chúng tôi (sau đây gọi chung là “nền tảng”). Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi để thu thập thông tin của người sử dụng (sau đây được gọi là “người dùng” hoặc “bạn”) và chúng tôi cam kết bảo mật thông tin trong phạm vi cho phép, thuộc đạo luật bảo mật thông tin 1998 (DPA-1998) hoặc tham khảo một phần của đạo luật đó. Ngoài ra chúng tôi cũng tham khảo quy định chung về bảo mật dữ liệu của liên minh châu Âu (GDPR) để hoàn thiện nội dung tài liệu này.

Chính sách bảo mật này cùng với tài liệu “Điều khoản dịch vụ” của chúng tôi sẽ chỉ ra việc chúng tôi điều chỉnh, thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

“Thông tin cá nhân” được hiểu là nhân dạng cá nhân của bạn hoặc các thông tin khác mà qua đó danh tính của bạn có thể được xác minh một cách hợp lý. Điều này có thể bao gồm những thông tin mà bạn đồng thuận cung cấp cho chúng tôi khi truy cập và sử dụng nền tảng của Rubi, gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và các thông tin nhận dạng khác của bạn.

Như vậy mục đích của tài liệu này nhằm thông  báo cho bạn biết về:

• Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và cách sử dụng nó.

• Việc sử dụng thông tin liên quan đến địa chỉ IP và cookies để cải thiện việc giao tiếp giữa người dùng và nền tảng.

• Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi hoặc bên thứ ba sử dụng như thế nào?

• Quyền và khả năng truy cập để sửa và xoá thông tin cá nhân của bạn.

• Các biện pháp bảo mật được chúng tôi áp dụng để ngăn chặn việc mất mát và sử dụng sai mục đích trong phạm vi được kiểm soát bởi chúng tôi.

2: Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Bằng việc đăng ký tài khoản người dùng trên nền tảng Rubi, đồng nghĩa bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng những thông mà bạn đã cung cấp trong giao diện đăng ký. Chúng tôi cũng được quyền sử dụng những thông tin của đối tác hoặc một nguồn thứ 3 cung cấp một cách hợp pháp cho chúng tôi nhằm cải thiện việc nhận dạng người dùng.

Chúng tôi cũng thu thập những thông tin cơ bản về hoạt động của bạn trên nền tảng chung của chúng tôi, như việc tham gia vào hoạt động nội dung trên ứng dụng cũng như việc thực hiện các giao dịch trên phạm vi từ nền tảng của chúng tôi hoặc nền tảng của đối tác có liên quan đến chúng tôi.

Cần lưu ý rằng! Bạn luôn có quyền không cung cấp toàn bộ hoặc một phần thông tin nhân dạng của bạn cho chúng tôi, nhưng điều đó sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng hoặc sử dụng một cách hạn chế các chức năng và lợi ích trên nền tảng của chúng tôi.

Theo nguyên tắc trên, từ những thông tin chúng tôi được phép thu thập chúng tôi tuyên bố có quyền sử dụng chúng vào những mục đích sau đây.

1. Cho phép bạn mở và vận hành một tài khoản với quyền người dùng trên Rubi.

2. Cho phép bạn tham gia các hoạt động tương tác, sáng tạo hoặc chia nội dung bạn yêu thích trên Rubi.

3. Cho phép bạn thực hiện các giao dịch liên quan đến trao đổi giữa các tài sản số với nhau hoặc giữa các tài sản số với tài sản vật chất hoặc phi vật chất.

4. Cho phép chúng tôi được quyền thống kê, phân tích việc bạn sử dụng các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi.

5. Sử dụng cung cấp thông tin cho các hoạt động giải quyết tranh chấp trong phạm vi quyền tài phán trên nền tảng của chúng tôi.

6. Sử dụng để đề xuất thông tin dịch vụ sản phẩm từ chúng tôi hoặc từ các đối tác theo yêu cầu mục tiêu nhân dạng của chiến dịch.

7. Nghiên cứu hành vi bằng thực hiện các cuộc khảo sát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩu quyền lợi cũng như giá trị gia tăng đến với người dùng.

8. Quyền cho phép ứng dụng truy cập danh bạ của bạn. Danh bạ sẽ được tải lên máy chủ của chúng tôi và sẽ được xử lý trên máy chủ của Rubi. Bạn có quyền cấp phép hoặc không cấp phép việc truy cập danh bạ của bạn. Rubi sử dụng thông tin này để hạn chế các rủi ro và tối ưu trải nghiệm của bạn trong việc xác định một người lạ hoặc một người bạn đã biết trước đó dựa trên danh bạ.

3: Địa chỉ IP và thông tin thiết bị.

Chúng tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị phần cứng của người dùng trong một số hoạt động cần thiết để cho phép bạn tương tác thuận lợi và đầy đủ với chúng tôi, cũng như chúng tôi có thể tối ưu nền tảng của mình cho các kết nối tới thiết bị của bạn. Những thông tin này bao gồm:

1) Địa chỉ IP của thiết bị kết nối, kết nối VPN được chúng tôi thu thập để sàng lọc và đảm bảo những kết nối đến hệ thống của chúng tôi là chính đáng và an toàn. Hạn chế tối đa các hoạt động có hại tới cộng đồng của chúng tôi.

2) Thông tin thiết bị: Thông tin phổ biến về thiết bị đầu cuối cũng được máy chủ của chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của rubi, bao gồm những thông tin hợp lệ được chia sẻ và ghi nhận trong hệ điều hành của thiết bị như nhãn hiệu, phiên bản thiết bị, cấu hình được chia sẻ, phiên bản hệ diều hành...

4: Công bố thông tin người dùng.

Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi vào các mục đích cụ thể theo hành động bạn thực hiện của việc cung cấp thông tin đó. Chẳng hạn như để đăng ký tài khoản bạn thường cung cấp địa chỉ email, số điện thoại, hoặc để tham gia vào một hoạt động khảo sát thường có đòi hỏi độ tuổi giới tinh, học vấn ...

Những thông tin bạn chấp nhận cung cấp theo yêu cầu của hoạt động thông thường đều là những thông tin được pháp luật cho phép. Chúng tôi cũng có thể sử dụng để cung cấp cho các chi nhánh hoặc cơ sở riêng lẻ của chúng tôi. Ngoài ra cũng có thể được chia sẻ một phần cho những đối tác, hoặc nhà thầu phát triển sản phẩm cho chúng tôi.

Những thông tin ngoài nền tảng cũng được xem xét để thu thập bao gồm cả các hoạt động liên lạc, hội thoại trực tiếp của bạn đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, và nó có thể được chúng tôi ghi âm để phân tích nhằm tối ưu dịch vụ và trải nghiệm cho người dùng.

Trong các hoạt động giao dịch, chúng tôi cũng có quyền tham gia truy xuất hoặc cung cấp cho bên thứ 3 có chức năng xử lý giao dịch đó. Bất kỳ hoạt động tranh chấp tài chính nào liên quan trực tiếp đến người dùng thì các dữ liệu có thể được xem xét cung cấp khi quá trình giải quyết, tố tụng yêu cầu truy cập toàn bộ hoặc giới hạn thông tin cá nhân của người dùng đó.

Bạn cũng có thể thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin, nếu bạn yêu cầu bằng văn bản, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi gửi đến cố vấn được bạn chỉ định.

Ngoại trừ yêu cầu tiết lộ đến từ cơ quan pháp lý, bất kỳ sự chia sẻ thông tin cho bên thứ ba nào khác, nói chung cũng sẽ được chúng tôi yêu cầu một cam kết bảo vệ thông tin đó, và chỉ được sử dụng cho mục đích đúng với hoàn cảnh cụ thể.

5: Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân.

Trước khi xác minh người dùng (eKYC), bạn có quyền truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn không giới hạn số lần, để kiểm tra hoặc chỉnh lý thông tin cá nhân nhằm mục đích đảm bảo tính đúng đắn của thông tin. Sau khi đã xác minh người dùng, tài khoản sẽ bị hạn chế chỉnh sửa những thông tin đã hoàn tất xác minh. Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ bằng văn bản hoặc email đến bộ phận hỗ trợ (support@rubi.click) và nhân viên của chúng tôi sẽ xủ lý với thời gian chờ thông thường khoảng 7 ngày làm việc.

Việc thay đổi thông tin bao gồm những thao tác đặc biệt như Xoá hoặc huỷ tài khoản Nếu tài khoản đã thực hiện xác minh người dùng (eKYC) bạn cần yêu cầu hỗ trợ để làm việc này do tài khoản của bạn có thể đang chứa những tài sản của bạn mà chưa chuyển ra bên ngoài, chúng tôi sử dụng biện pháp này để đảm bảo việc huỷ tài khoản không dẫn đến thiệt hại tài sản của bạn. Bạn cần gửi yêu cầu dưới dạng văn bản và chờ bộ phận hỗ trợ xử lý.

Tài khoản người dùng luôn gắn liền với ví chứa tài sản ràng buộc trên hệ thống, do những tài sản tích luỹ được thông qua hoạt động tương tác trên nền tảng là không thể tách rời khỏi tài khoản nên bạn luôn cần thận trọng trong quyết định huỷ bỏ tài khoản người dùng của bạn.

6: GDPR (quy định chung về bảo vệ dữ liệu của liên minh châu Âu)

“Sự đồng thuận. Sự đồng thuận phải được yêu cầu theo một cách rõ ràng, có thể tiếp cận dễ dàng – và phải có khả năng phân biệt với các vấn đề khác. Ngoài ra, việc rút lại sự đồng thuận cũng phải dễ dàng như khi cung cấp.”

Trích và dịch nghĩa từ (GDPR)

Chúng tôi sử dụng một phần nội dung của quy định (GDPR) để một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ cũng như cung cấp quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn.

Bạn luôn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập thông tin của bạn bằng cách gửi văn bản hoặc email đến bộ phận hỗ trợ. Bạn cũng có thể toàn quyền quyết định dừng sử dụng hoặc xoá bỏ hoàn toàn tài khoản của bạn nếu tài khoản của bạn không phải là tài khoản chủ quản một nhóm người dùng.

Trong trường hợp tài khoản của bạn là tài khoản chủ quản một nhóm người dùng (do những người dùng đó đã sử dụng mã giới thiệu của bạn để đăng ký tài khoản trên nền tảng Rubi) thì bạn không thể tự xoá bỏ tài khoản hoàn toàn. Nhưng chúng tôi có cung cấp giải pháp tương đương với việc xoá bỏ đó là “quyền từ chối sở hữu tài khoản” bằng cách loại bỏ toàn bộ thông tin cá nhân, nhân dạng có thể xác lập quyền sở hữu của bạn khỏi tài khoản mà bạn yêu cầu. Bạn cần biết rằng bạn luôn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để thực hiện việc này.

7: Bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi chọn thực hiện các biện pháp kỹ thuật cũng như quy tắc xử lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị lạm dụng như: Truy cập trái phép, sửa đổi, chiếm đoạt tài khoản cũng như tiết lộ những thông tin nhạy cảm có lưu trữ theo tài khoản của bạn. Các biện pháp an ninh được chúng tôi củng cố và áp dụng tuỳ từng thời điểm.

Trong những biện pháp đó bao gồm cả việc chúng tôi thường xuyên gửi thông báo để khuyến nghị những biện pháp bảo vệ tài khoản chủ động từ phía người dùng. Cũng như chúng tôi có thể chọn liên lạc trực tiếp với người dùng để xác nhận những vấn đề chúng tôi cho là nghiêm trọng.

Tuy luôn tăng cường các nỗ lực cải thiện để bảo vệ tài khoản người dùng, nhưng như một lẽ thông thường, các biện pháp bảo mật đang có trên toàn cầu nói chung vẫn chưa có cách nào để chắc chắn rằng việc lạm dụng sẽ không xảy ra. Vì vậy chúng tôi tuyên bố miễn trách nhiệm với những tình huống tấn công mà chúng tôi hiện nay chưa thể kiểm soát.

8: Quy tắc lưu và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Chúng tôi thông báo rằng chúng tôi có quyền lưu trữ thông tin cá nhân của bạn đến chừng nào còn cần sử dụng, hoặc tối thiểu ba năm kể từ ngày bạn từ chối sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vì những thông tin đó có thể đang ràng buộc trong một hợp đồng hợp tác với các đối tác mà chúng tôi đã nhắc đến ở đầu tài liệu này. Những thoả thuận như thế thường có thời gian kéo dài ít nhất ba năm. Bằng việc chấp thuận đăng ký sau khi đọc điều khoản này, bạn cũng đã đồng ý quy tắc lưu trữ thông tin của chúng tôi.

Tương tự với các hoạt động giao dịch, chúng tôi được phép lưu lại thông tin tất cả các giao dịch bạn thực hiện dùng làm dữ liệu đối soát và chỉ được loại bỏ theo chính sách riêng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng được quyền cung cấp thông tin của bạn cho cơ quan chức năng và các nạn nhân mà không cần sự cho phép của bạn nếu tài khoản của bạn được cho là có nghi ngờ liên quan đến các hoạt động gian lận hay vi phạm pháp luật.

9: Thông tin liên kết nền tảng.

Nền tảng của chúng tôi có thể có các liên kết truy cập (Url, deep link) đến các nền tảng của các bên thứ ba được đề xuất bởi chúng tôi hoặc những người dùng khác từ nền tảng của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin trong tài liệu này chỉ được áp dụng khi bạn thao tác trên nền tảng của chính chúng tôi.

Khi chuyển sang nền tảng khác, bạn cần tuân theo chính sách bảo mật cụ thể của nền tảng mà bạn sẽ thao tác hoặc sẽ chia sẻ thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào của bạn khi bạn hoạt động trên đó.

Hãy đặc biệt cẩn trọng vì chúng tôi không bao giờ yêu cầu bạn nhập tài khoản và mật khẩu của bạn tại Rubi để có quyền truy cập và  sử dụng nền tảng của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

10: Quy tắc về thay đổi và lưu trữ tài liệu này.

• Trong mọi trường hợp thay đổi tài liệu này chúng tôi đều tiến hành thông báo trên nền tảng bằng các dạng thông báo phù hợp.

• Mỗi phiên bản sẽ được đánh số thứ tự và công bố thời điểm áp dụng tài liệu.

• Những nội dung được thay đổi hoặc cập nhật mới so với bản trước đó đều dược đánh dấu bằng quy tắc gạch chân dưới những nội dung đó.

• Tài liệu sau khi phát hành sẽ được sử dụng hàm mã hoá để tạo ra chuỗi xác thực mà bạn có thể kiểm tra tính chính xác bằng bất kỳ công cụ tạo mã nào.

• Tài liệu của chúng tôi sử dụng các biện pháp lưu trữ cả tệp tin và mã kiểm tra dưới dạng phân tán phi tập trung trên những nền tảng khác nhau nhằm tạo ra bằng chứng lịch sử của hành động lưu trữ.

11: Liên hệ và đặt câu hỏi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp nội dung nào mới hữu ích hơn để giúp chúng tôi phát hành bản sửa đổi chặt chẽ và chất lượng hơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại các kênh liệ hệ chúng tôi cung cấp trên nền tảng Rubi. Hoặc bạn hãy gửi email đến chúng tôi qua support@rubi.click. chúng tôi thường sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

Xin cảm ơn bạn vì đã đọc kỹ tài liệu của chúng tôi.

Rubi Team: ANDY NGUYEN