Thông báo! Sự Giới hạn thay đổi thông tin sở hữu tài khoản.

Thông báo! Sự Giới hạn thay đổi thông tin sở hữu tài khoản.

Thông báo!
Rubi team thông báo sự giới hạn sửa thông tin sở hữu sẽ được thực hiện từ 29 tháng 2. Theo đó thông tin sở hữu tài khoản đã hoàn thành sẽ không thể chỉnh sửa được sau ngày này. 

Vì sao điều này cần thiết?
Việc khoá thông tin sở hữu nhằm đảm bảo không xảy ra gian lận hoặc mua bán tài khoản giả mạo, tài khoản nhân bản trước khi cổng KYC được mở lại trong thời gian tới.

Những ai bị ảnh hưởng bởi thông báo này?
Chỉ những ai đã hoàn tất thông tin tài khoản nhưng có sự sai sót cần chỉnh sửa, hãy một lần nữa kiểm tra lại thông tin sở hữu tài khoản chắc chắn trùng khớp với thông tin của bạn trên các tài liệu mà bạn sẽ dùng để KYC (chẳng hạn như hộ chiếu hoặc ID card)

Những thợ mỏ mới và những người chưa hoàn tất thông tin sở hữu phải làm gì?
Nếu bạn chưa hoàn tất thông tin sở hữu tài khoản, hoặc bạn là thợ mỏ mới, không cần lo lắng, vì bạn luôn luôn có 01 lần nhập thông tin sở hữu tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng hãy chú ý thận kiểm tra kỹ trước khi nhấn nút hoàn tất, đảm bảo trùng khớp với chứng từ bạn sẽ dùng trong KYC.

Kết Luận:
Thông báo này chủ yếu gửi tới các thợ mỏ đã khai thác > 60 ngày và đã hoàn tất thông tin sở hữu, hãy một lần nữa kiểm tra lại thông tin của bạn, nếu có sai sót hãy chỉnh sửa trước khi thời điểm hạn chế (bắt đầu ngày 29 tháng 2)

Rubi Team - Thông báo!

Bình luận (210)

Falzconnect

My name is Moses Adamugo My account name is Falzconnect (+2349157775787) Email connect1362@gmail.com Please I need your help with my account on Rubi I lost my phone and my phase wallet key is lost please ???? help me with any possible way to retrieve my phase wallet key

1 Trả lời 10:56 12/03/2024

sakib48

Kyc ki vabe korbo

0 Trả lời 17:49 03/03/2024

jochi

Hi people

0 Trả lời 22:55 29/02/2024