Tại Sao người sử dụng RUBI Cần một mã giới thiệu?

Tại Sao người sử dụng RUBI Cần một mã giới thiệu?

Để thúc đẩy sự tăng trưởng giá trị và để đảm bảo giao dịch an toàn giữa những người dùng, cộng đồng RUBI chỉ nên bao gồm những người thực với danh tính đã được xác minh. RUBI dựa vào những người dùng hiện có để chỉ mang những người đáng tin cậy mà bạn biết được trong đời thực tham gia vào khai thác RUBI.

Đây là lý do vì sao người dùng mới chỉ có thể tham gia RUBI thông qua mã giới thiệu được gửi từ người dùng hiện có. Ngoài ra, RUBI còn khuyến khích người dùng liên tục xác minh mức độ tin cậy của người được giới thiệu bằng cách cho tăng thêm hiệu suất khai thác với việc thiết lập vòng tròn bảo vệ "Trust Cycle" (Bạn có thể thêm tối đa 05 người đáng tin cậy mà bạn biết trên thực tế vào vòng tròn của bạn).

Bằng cách áp dụng các biện pháp này, chúng tôi cố gắng làm cho RUBI an toàn từ cả khía cạnh kỹ thuật và sự tương tác giữa các cá nhân.

RUBI TEAM

Ý kiến (3)

alsoultan

ALSOULTAN

0 Trả lời 06:22 01/06/2023